V roce 2022 má být ukončena rekultivace bývalého lomu Koprovka. Cílem projektu je vytvořit předpoklady pro zajištění následné péče o toto území. Bez ní by veškeré vynaložené úsilí i nemalé finanční prostředky vložené do rekultivace brzy pozbyly smyslu, neboť rekultivovaná plocha je ohrožena expanzí akátů. Základem je přitáhnout k lokalitě pozornost, neboť prostor lomu byl po dlouhé období pro veřejnost nepřístupný. Pokud se nám podaří v místních obyvatelích probudit zájem o lokalitu, snahu o její poznání a smysluplné využívání, bude výrazně vyšší pravděpodobnost dlouhodobého udržení nezbytné péče o místo.Předkládaný projekt Stezky Moravské droby má tedy místním napomoci toto místo objevit a přijmout ho jako součást přírodního a historického dědictví jejich domova. Větší propagace lokality povede k uvědomění si významu této lokality, který je vyšší, než se jim v tuto chvíli zdá. Věříme, že se nakonec povede utvořit dostatečně početnou skupinu lidí, kteří budou chtít o Koprovku pečovat a že ostatní obyvatelé Olšan budou tuto jejich činnost považovat za přínosnou a hodnou ocenění. Důležité je také propojení různých zájmových skupin i jednotlivců s vedením obce za účelem spolupráce a sestavování jednotné koncepce rozvoje prostoru. Realizací předkládaného projektu přitáhneme k území pozornost nejen místních, ale také turistů a výletníků z širšího okolí. Pro tuto skupinu využíváme především lákavé vyhlídky na sníženinu Vyškovské brány a Vnějších Západních Karpat.

Výprava do lomu

Ve čtvrtek 11. srpna 2022 navštívily Koprovku děti z komunitní organizace Olše

Read more
21Sep

Odevzdáním závěrečné zprávy náš projekt nekončí

V úterý 14. září 2022 jsme odevzdali závěrečnou zprávu, ale náš komunitní projekt tím nekončí. Je to však vhodný okamžik k ohlédnutí za doposud vykonanou prací.

Read more
19Sep